• +12064094623
  • tthuokok@gmail.com

South Sudan Permanent Peace Movement(SSPPM)

Thoknaath’s Wife & Children

Thoknaath’s Father(Capt.David Koak Nyuon)

My mother Elizabeth NyagunNyoch, sister Chol Koak Nyuon, Brother Gatwech Koak Nyuon, and Bol KoakNyuon

Close Menu